POZNAJ NASZ PROCES WYTWARZANIA

Screen Shot 2016-02-15 at 14.02.29

Analiza

W tym elemencie procesu opracowujemy szczegółową analizę biznesową i techniczną systemu (zakończoną specyfikacją), przypadki użycia, kartę projektu oraz wymagania jakościowe dla projektu.

Szczegółowy projekt

Tworzymy architekturę systemu, dostosowaną do potrzeb teraźniejszych i przyszłych projektu. Zawiązujemy zespół najlepszych specjalistów, dedykowny do realizacji tego konkretnego projektu. Przygotowujemy plan testów.

Programowanie

Wewnętrznie zawsze stosujemy podejście zwinne Agile. Nie stosujemy jednej metodyki, ale bierzemy z nich to co najlepsze dla danego projektu. W trakcie całego przebiegu programowania przeprowadzamy testy.

Wdrożenie

Wspieramy w doborze lokalizacji serwera oraz samych jego parametrów. Instalujemy, konfigurujemy, testujemy. Podsumowujemy projekt i ciągle doskonalimy proces na podstawie zebranych doświadczeń.

Dalszy rozwój systemu

Wspólnie dbamu o dalszy rozwój systemu, bazując na wcześniej określonym procesie.

Technologie z jakich korzystamy

technologie

Lider techniczny

Z projektami IT i programowaniem dla biznesu związany od około 2002 roku. Autor publikacji naukowych Politechniki Gdańskiej. Architekt IT, programista wielowarstwowy, propagator idei prostych i skutecznych rozwiązań. Współtworzył rozwiązania dla biznesu klasy CRM/PBX/ERP. W latach 2010-2014 zaangażowany w rozwój pomorskich firm technologicznych. Z Volanto związany od początku działalności jako zastępca dyrektora działu IT odpowiedzialny za budowę zespołu technicznego firmy. Ponadto od marca 2015 roku odpowiedzialny za nadzór nad rozwojem działu IT w Dansk Soft sp. z o.o. – spółki zależnej od Volanto.

Tomasz Łabacki